[DOLPHIN TECHNOLOGY VIETNAM CENTER ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015]

[DOLPHIN TECHNOLOGY VIETNAM CENTER ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015]

Ngày 19 tháng 05 năm 2023, Dolphin Technology VietNam Center đã chính thức đạt Chứng nhận ISO 9001:2015.

Chứng nhận này cho thấy cam kết của chúng tôi về sự chuẩn hoá trong tất cả các quy trình quản lý chất lượng về Thiết kế các khối vi mạch bán dẫn.


Leave a Reply

Tìm kiếm