Monthly Archives: January 2018


CÔNG TY DOLPHIN TUYỂN DỤNG THÁNG 1/2018

Category : Tuyển dụng

Dolphin Technology Vietnam Center còn 5 vị trí trống cho các Anh Chị Em ứng tuyển trước tết tại Văn phòng Hà Nội . Nộp hồ sơ -> Thi tuyển -> Phỏng vấn -> Đi làm LUÔN
Dolphin là nơi:
🎆có đồng nghiệp thân thiện và dễ thương nhất vịnh bắc bộ
🎆có môi trường trẻ trung, thoải mái
🎆thường xuyên có các sự kiện, hoạt động tập thể dành cho nhân viên
🎆có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho mỗi cá nhân
🎆có cơ hội học hỏi những công nghệ mới hàng đầu (16nm – 12nm – 7nm)

“Read More”


CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NĂM 2018

Category : Tuyển dụng

NGƯỜI LẠ ƠI – NĂM CUỐI RỒI THỰC TẬP Ở ĐÂU??????🤔🤔🤔🤔
ĐẾN DOLPHIN THỰC TẬP THÔI CHỨ CÒN ĐẾN ĐÂU HƠN NỮA 😍😍😍😍
CƠ HỘI THỰC TẬP CÓ LƯƠNG DÀNH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN NĂM CUỐI 👩‍🎓👩‍🎓 😍🤗🤗

“Read More”
Bình Chọn Dolphin King & Queen 2018


Tìm kiếm