Đối tác

Từ năm 2010, Dolphin Technology Vietnam Center đã bắt tay hợp tác với với nhiều đối tác lớn dẫn đầu trong lĩnh vực IP bán dẫn, không ngừng cải thiện về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ đi kèm. Cùng với đó, Dolphin Technology Vietnam Center cũng nhận được sự đánh giá cao từ các đối tác về chất lượng IP cho các sản phẩm tiêu biểu như Memory, I/O, Standard Cells và các sản phẩm, dịch vụ khác.

Dựa trên sự hợp tác này, chúng tôi đã mang đến cho khách hàng những dịch vụ gia tăng giá trị như:

  • Cung cấp dịch vụ truy cập và thử nghiệm CHIP
  • Thấu hiểu và đáp ứng được lộ trình theo yêu cầu của khách hàng
  • Rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường

Các đối tác tiêu biểu:

Memory Controller Partners:

 

Electronic Design Automation (EDA) Partner:

Design for Testability (DFT) Partner:

Leading EDA Company Tools Supported:
Synopsys, Avant!, Cadence, Mentor Graphics, Magma Design Automation

Process Partners:
TSMC           Library Alliance            UMC            Gold-IP Program

Additional Processes Supported:
IBM

Platforms Supported:
Sun, HP, IBM

Standards Supported:
JEDEC, Military, Industry

Library Views Supported:
GDSII, Verilog, VHDL, Library Format (.lib), Library Exchange Format (LEF), SPICE netlist, and LVS netlist.