Sứ mệnh

Dolphin Technology Vietnam Center được thành lập năm 2010 với sứ mệnh tối giản thời gian hoàn thiện sản phẩm cho đội ngũ Kỹ sư Vi mạch thông qua việc tái sử dụng các thiết kế và silicon-IP. Dolphin Technology Vietnam Center cung cấp số lượng lớn các silicon-IP cũng như các giải pháp thiết kế cho khách hàng tại nhiều thị trường mục tiêu, từ viễn thông đến các ngành hàng tiêu dùng khác.