Monthly Archives: August 2018

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG – THÁNG 08/2018

Category : Tuyển dụng

THÁNG 8 ĐÃ SANG – RỘN RÀNG TUYỂN DỤNG 📢📢📢📢📢
Tháng 8 này, Dolphin Technology Vietnam Center tuyển dụng 03 Kỹ sư Đảm bảo chất lượng tại văn phòng Hà Nội với mức lương & các chế độ ưu đãi cực kỳ hấp dẫn.

QA Engineer – Kỹ sư Đảm bảo chất lượng – SL: 3

Mô tả công việc:
• Chịu trách nhiện quy trình QA/QC cho các dự án
• Tìm lỗi và báo cáo lỗi của các thiết kế phần cứng trước khi release (SQA/HQA) cho các thiết kế phần cứng như Standardcells, IO, Memory
• Tự động hóa quy trình bằng QA Script

Yêu cầu đối với sinh viên mới tốt nghiệp:
• Có đam mê làm việc trong lĩnh vực vi mạch
• Có kiến thức cơ bản về kiểm tra phần mềm
• Ưu tiên có kinh nghiệm lập trinh (C, C++, Java,…)
• Có kinh nghiệm làm việc trên môi trường Linux là 1 lợi thế
• Kinh nghiệm viết script (TCL/Perl) là một lợi thế
• Đọc hiểu tài liệu tiếng anh, nói viết tốt là một lợi thế
• Chăm chỉ, cẩn thận, không ngại khó, có kỹ năng làm việc nhóm

Đối với ứng viên đã có kinh nghiệm:
• Có kiến thức về VLSI/FPGA
• Hiểu biết về GDSII/DEF/LEF/Verilog/VHDL View
• Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ CAD
• Thông thạo các công cụ kiểm tra vật lý
• Có kinh nghiệm làm việc với Linux/Unix/Gnu tools, build utilities, script, lập trình shells

Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi qua email: jobs@dolphin-vc.com (lưu ý: chỉ nhận hồ sơ qua email). Hồ sơ bao gồm:
+ CV có ảnh (bắt buộc), nêu rõ kinh nghiệm, các dự án nghiên cứu, làm việc (nếu có). Ưu tiên CV viết bằng tiếng Anh.
+ Bảng điểm, chứng nhận kết quả học tập. Có thể download từ trang web của nhà trường, bản có dấu xác nhận có thể nộp sau để đối chiếu theo yêu cầu của công ty (áp dụng cho các bạn sinh viên năm cuối).
+ Chứng chỉ, bằng cấp khác (nếu có)
+ Tiêu đề email viết theo mẫu: Hanoi_Vị trí ứng tuyển_Họ và tên (VD: Hanoi_Kỹ sư Thiết kế Layout_Nguyễn Thị B)

Điện thoại liên hệ: 0243.624.9784


THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ KIỂM THỬ & THIẾT KẾ SỐ – THÁNG 08/2018

Category : Tuyển dụng

THÁNG 8 ĐÃ SANG – RỘN RÀNG TUYỂN DỤNG 📢📢📢📢📢
Tháng 8 này, Dolphin Technology Vietnam Center tuyển dụng 05 Kỹ sư Kiểm thử và Thiết kế số tại văn phòng Hà Nội với mức lương & các chế độ ưu đãi cực kỳ hấp dẫn.

Design & Verification Engineer – Kỹ sư Kiểm thử và thiết kế số – SL : 5
Mô tả công việc:
• Phân tích tài liệu đặc tả yêu cầu và thiết kế của IP số
• Viết Testplan, Testcases
• Viết Testbench dùng Verilog/System Verilog OVM/UVM
• Tạo báo cáo coverage
• Phối hợp gỡ lỗi với người thiết kế IP

Yêu cầu đối với sinh viên mới tốt nghiệp:
• Có đam mê làm việc trong lĩnh vực vi mạch
• Có kiến thức cơ bản về thiết kế VLSI/FPGA
• Kinh nghiệm làm việc trên môi trường Linux là một lợi thế
• Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh, nói viết tốt là một lợi thế
• Chăm chỉ , có kỹ năng làm việc nhóm
• Cam kết, năng động, sáng tạo
Yêu cầu cho ứng viên có kinh nghiệm:
• Thành thạo lập trình phần cứng (VHDL, Verilog, hoặc SystemVerilog)
• Hiểu biết về giao tiếp bus chuẩn công nghiệp: AMBA, IBM CoreConnect, OCP, Wishbone
• Kinh nghiệm về DDR2/3/4, LPDDR2/3, USB, PCI-E, Ethernet là một lợi thế
• Kiến thức về Computer Architecture, DSP/uC là một lợi thế
• Ưu tiên có hiểu biết về Design Methodology: Logic Synthesis, DFT, STA, Floorplanning, Place and Route

Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi qua email: jobs@dolphin-vc.com (lưu ý: chỉ nhận hồ sơ qua email). Hồ sơ bao gồm:
+ CV có ảnh (bắt buộc), nêu rõ kinh nghiệm, các dự án nghiên cứu, làm việc (nếu có). Ưu tiên CV viết bằng tiếng Anh.
+ Bảng điểm, chứng nhận kết quả học tập. Có thể download từ trang web của nhà trường, bản có dấu xác nhận có thể nộp sau để đối chiếu theo yêu cầu của công ty (áp dụng cho các bạn sinh viên năm cuối).
+ Chứng chỉ, bằng cấp khác (nếu có)
+ Tiêu đề email viết theo mẫu: Hanoi_Vị trí ứng tuyển_Họ và tên (VD: Hanoi_Kỹ sư Thiết kế Layout_Nguyễn Thị B)

Điện thoại liên hệ: 0243.624.9784


THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ LAYOUT – THÁNG 08/2018

Category : Tuyển dụng

THÁNG 8 ĐÃ SANG – RỘN RÀNG TUYỂN DỤNG 📢📢📢📢📢
Tháng 8 này, Dolphin Technology Vietnam Center tuyển dụng 08 Kỹ sư Thiết kế Layout tại văn phòng Hà Nội với mức lương & các chế độ ưu đãi cực kỳ hấp dẫn.

Mô tả công việc:
a. Vẽ layout cho các cổng cơ bản AND, OR, NOR,…
b. Vẽ layout cho các họ flip-flops DFF, Standard Cells
c. Kiểm tra DRC/LVS
d. Kiểm tra QA

Yêu cầu đối với sinh viên mới tốt nghiệp:
a. Có đam mê làm việc trong lĩnh vực vi mạch
b. Có kiến thức cơ bản về logic gates, flops
c. Kinh nghiệm làm việc trên môi trường Linux là một lợi thế
d. Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, nói viết tốt là một lợi thế
e. Làm việc chăm chỉ và kỹ năng làm việc nhóm
f. Cam kết, năng động, sáng tạo
g. Chấp nhận sinh viên năm cuối nhưng có thể sắp xếp thời gian làm việc fulltime
Yêu cầu đối với ứng viên đã có kinh nghiệm:
a. Đã được đào tạo về thiết kế mạch, thiết kế layout cho mạch VLSI
b. Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ CAD (Cadence Vituoso/Tanner’s L-Edit/SPICE)
c. Thông thạo các công cụ kiểm tra vật lý (Calibre DRC/LVS)
d. Thông thạo về các cổng logic và chức năng
e. Có kinh nghiệm làm về Library Characterization, Scripting 
f. Kiến thức cơ bản về làm việc trên hệ điều hành Linux

Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi qua email: jobs@dolphin-vc.com (lưu ý: chỉ nhận hồ sơ qua email). Hồ sơ bao gồm:
+ CV có ảnh (bắt buộc), nêu rõ kinh nghiệm, các dự án nghiên cứu, làm việc (nếu có). Ưu tiên CV viết bằng tiếng Anh.
+ Bảng điểm, chứng nhận kết quả học tập. Có thể download từ trang web của nhà trường, bản có dấu xác nhận có thể nộp sau để đối chiếu theo yêu cầu của công ty (áp dụng cho các bạn sinh viên năm cuối).
+ Chứng chỉ, bằng cấp khác (nếu có)
+ Tiêu đề email viết theo mẫu: Hanoi_Vị trí ứng tuyển_Họ và tên (VD: Hanoi_Kỹ sư Thiết kế Layout_Nguyễn Thị B)

Điện thoại liên hệ: 0243.624.9784


Tìm kiếm