Thông báo kết quả phỏng vấn chi nhánh Hải Phòng 26/10/2017

Thông báo kết quả phỏng vấn chi nhánh Hải Phòng 26/10/2017

Category : Tuyển dụng

Các bạn ứng viên tại Hải Phòng đã tham dự thi và phỏng vấn ngày 26/10/2017 check email kết quả từ ad nha 😍 chuẩn bị hành lý đến Dolphin Technology Viet Nam Center thôi 💖💖😍


Leave a Reply

Tìm kiếm