CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG THÁNG 12 – NHIỀU VỊ TRÍ – SỐ LƯỢNG LỚN

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG THÁNG 12 – NHIỀU VỊ TRÍ – SỐ LƯỢNG LỚN

Category : Tuyển dụng

BÙNG NỔ BÙNG NỔ 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎆🎆🎆🎆🎆🎆 CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG THÁNG 12 – NHIỀU VỊ TRÍ – SỐ LƯỢNG LỚN 🤗🤗🤗🤗🤗

Tháng 12 này, Dolphin Technology Vietnam Center dành tặng các bạn ứng viên, các bạn sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường rất nhiều vị trí cực HOT cũng như số lượng LỚN nữa. Hãy đến Dolphin Technology Vietnam Center để được trải nghiệm – học hỏi – cống hiến trong lĩnh vực Vi mạch với những kiến thức công nghệ dẫn đầu tại Việt Nam


Leave a Reply

Tìm kiếm