HỘI THẢO ONLINE VỀ PHYSICAL DESIGN DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ

HỘI THẢO ONLINE VỀ PHYSICAL DESIGN DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ

Với mục đích chia sẻ, tạo động lực nghiên cứu & học tập cho thế hệ sinh viên định hướng theo lĩnh vực Vi Mạch, Dolphin Technology Vietnam Center đã xây dựng chuỗi chương trình dành riêng cho các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp và các bạn sinh viên đang tìm kiếm thông tin, cơ hội thực tập. Mở đầu bằng chương trình hội thảo online về PHYSICAL DESIGN được tổ chức vào ngày 30/09/2021. Thông qua buổi hội thảo này, chúng tôi mong muốn có thể cung cấp thông tin đầy đủ & rõ ràng về quy trình thiết kế, đặc thù của công việc cũng như hành trang cần chuẩn bị cho công việc PHYSICAL DESIGN.

Cùng tham gia hội thảo về PHYSICAL DESIGN với chúng tôi vào ngày 30/09/2021 thông qua ứng dụng Microsoft Teams để nắm bắt được những thông tin thật hữu ích. Chương trình được thiết kế riêng và dẫn dắt bằng các chuyên gia hàng đầu tại Dolphin. Vui lòng đăng ký tham gia tại link sau: https://forms.gle/jvHhVDPqUCG1AFSs8


Leave a Reply

Tìm kiếm