CHÚC MỪNG CÁC THÀNH VIÊN TEAM SOFT IP TỐT NGHIỆP BẰNG GIỎI/XUẤT SẮC HUST

CHÚC MỪNG CÁC THÀNH VIÊN TEAM SOFT IP TỐT NGHIỆP BẰNG GIỎI/XUẤT SẮC HUST

Dolphin hân hoan chúc mừng và trao thưởng cho các thành viên team Soft IP đã tốt nghiệp với tấm bằng giỏi/xuất sắc HUST!

Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng cho tất cả những nỗ lực và kiên trì không ngừng của các bạn trong suốt thời gian qua. Thành tựu này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là niềm tự hào của toàn thể công ty.

Chặng đường phía trước còn nhiều cơ hội và thử thách đang chờ đợi. Dolphin hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần học tập, phát huy năng lực của mình và góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty.

Một lần nữa, xin chúc mừng và cảm ơn các bạn vì những đóng góp quý báu!


Leave a Reply

Tìm kiếm