TUYỂN DỤNG THÁNG 4 – 10 LAYOUT DESIGN ENGINEER – CHỈ DÀNH CHO ỨNG VIÊN TẠI CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

TUYỂN DỤNG THÁNG 4 – 10 LAYOUT DESIGN ENGINEER – CHỈ DÀNH CHO ỨNG VIÊN TẠI CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Các bạn ứng viên thân mến, Chi nhánh Hải Phòng của Dolphin Technology Vietnam Center đã được mở rộng và đã sẵn sàng chào đón các bạn rồi đó. Nhanh nhanh ứng tuyển để gia nhập Gia đình Dolphin cùng chúng tôi nào 🤗🤗🤗🤗
 Mô tả công việc:

  • Vẽ layout cho các cổng cơ bản AND, OR, NOR,…
  • Vẽ layout cho các họ flip-flops DFF, Standard Cells
  • Kiểm tra DRC/LVS
  • Kiểm tra QA

“Read More”


THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NĂM 2018 – ĐỢT 02

Dolphin Technology Vietnam Center là một trong những trung tâm thiết kế ngoài nước Mỹ của Dolphin Technology INC từ năm 2010. Trong năm 2018 chúng tôi mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các bạn sinh viên với chương trình “Internship Program” vào các vị trí như sau:

“Read More”


Tìm kiếm