NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG HUST 2024

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG HUST 2024

Địa điểm: 24/02/2024 & 25/02/2024

Thời gian: Sảnh tòa nhà C7 – ĐH Bách Khoa Hà Nội

Trường Điện – Điện tử, Đại Học Bách Khoa Hà Nội đã phối hợp cùng các nhiều các công ty, doanh nghiệp đã tổ chức ngày hội tuyển dụng HUST 2024 với mục đích mang đến nhiều cơ hội việc làm cho các tân cử nhân, kỹ sư trường Điện – Điện tử.

Dolphin Technology Vietnam cũng vinh dự được tham gia ngày hội tuyển dụng lần này để hỗ trợ tư vấn các cơ hội việc làm hấp dẫn tại công ty.

Hi vọng sau ngày hội tuyển dụng này, các bạn sinh viên sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích cũng như những định hướng rõ ràng hơn về vị trí công việc ngành Vi mạch.


TUYỂN DỤNG THÁNG 4 – 10 LAYOUT DESIGN ENGINEER – CHỈ DÀNH CHO ỨNG VIÊN TẠI CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Các bạn ứng viên thân mến, Chi nhánh Hải Phòng của Dolphin Technology Vietnam Center đã được mở rộng và đã sẵn sàng chào đón các bạn rồi đó. Nhanh nhanh ứng tuyển để gia nhập Gia đình Dolphin cùng chúng tôi nào 🤗🤗🤗🤗
 Mô tả công việc:

  • Vẽ layout cho các cổng cơ bản AND, OR, NOR,…
  • Vẽ layout cho các họ flip-flops DFF, Standard Cells
  • Kiểm tra DRC/LVS
  • Kiểm tra QA

“Read More”


THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NĂM 2018 – ĐỢT 02

Dolphin Technology Vietnam Center là một trong những trung tâm thiết kế ngoài nước Mỹ của Dolphin Technology INC từ năm 2010. Trong năm 2018 chúng tôi mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các bạn sinh viên với chương trình “Internship Program” vào các vị trí như sau:

“Read More”


Tìm kiếm