Hội nghị khoa học quốc tế về Thiết kế vi mạch ICICDT 2022

Hội nghị khoa học quốc tế về Thiết kế vi mạch ICICDT 2022

Dolphin Technology hân hạnh được đồng hành và tài trợ Hội nghị khoa học quốc tế về Thiết kế vi mạch và Công nghệ chế tạo ICICDT 2022 (International Conference on IC Design and Technology)

Trong 3 ngày 21-23/9/2022, Hội nghị quốc tế ICICDT về thiết kế vi mạch đang diễn ra tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, nghiên cứu, các kỹ sư và sinh viên ngành điện tử, bán dẫn, vi mạch trên toàn thế giới gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và trình bày các kết quả nghiên cứu mới nhất.


Leave a Reply

Tìm kiếm